Exclusive garden

... naše referencie

… ďaľšie referencie

Verejné

 • Panorama City Bussines III-zeleň vnútrobloku/realizácia
 • RIVER Park-zeleň polyfunkčného komplexu/realizácia
 • Fuxova BD-sadové úpravy bytového domu/realizácia
 • Westend Crossing, zeleň polyfunkčného komplexu/realizácia
 • Mesto Bratislava, sadové úpravy verejných plôch/realizácia
 • DNV, zeleň priemyselného areálu/realizácia
 • Autobusové depo BA-Petržalka, sadové úpravy/realizácia
 • LPS SR, zeleň areálu letiska/realizácia
 • Ministerstvo financií SR/projekt
 • Westend Square, zeleň polyfunkčného komplexu/realizácia
 • Hotel Crowe Plaza, sadové úpravy/projekt, realizácia
 • Karloveské rameno II, zeleň bytového súboru/realizácia

Súkromné

 • Hamuliakovo, sadové úpravy radových domov/projekt, realizácia
 • Bratislava, Staré mesto-Fincona a.s., staromestská záhrada/projekt, realizácia
 • Bratislava, Staré mesto, historická záhrada/projekt, realizácia
 • Rusovce, privátna záhrada/projekt, realizácia
 • Hlohovec, záhrada s opornými múrmi/projekt, realizácia
 • Horský park, záhrada vo svahu/projekt, realizácia

Interiérová zeleň

 • Westend Court, interiérová zeleň/realizácia
 • Westend Square, interiérová zeleň/realizácia
 • Westend Gate, interiérová zeleň/realizácia
 • RIVER Park, interiérová zeleň tančiarne/realizácia
 • Tower 115, interiérová zeleň/projekt, realizácia
 • RIVER City Bank, interiérová zeleň/projekt, realizácia
 • Karloveské rameno, interiérová zeleň/realizácia
 • Machové steny v kancelárskych priestoroch

Údržba zelene

 • Westend Court, zeleň polyfunkčného komplexu
 • Westend Square, zeleň polyfunkčného komplexu
 • Westend Gate, zeleň polyfunkčného komplexu
 • Westend Crossing, zeleň polyfunkčného komplexu
 • Panorama City Bussines II, zeleň vnútrobloku
 • Panorama City Bussines III, zeleň vnútrobloku
 • RIVER Park, zeleň polyfunkčného komplexu
 • Karloveské rameno II, zeleň bytového súboru
 • Fuxova BD, zeleň bytového dom
 • Tower 115
 • Súkromné záhrady